NHG-standaard Obstipatie

U bevindt zich hier: Obstipatie » Behandeling obstipatie » NHG-standaard Obstipatie

NHG-standaard Obstipatie

De NHG-Standaard Obstipatie geeft richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van obstipatie bij kinderen en volwassenen in de huisartsenpraktijk, en vervangt de Farmacotherapeutische richtlijnen Obstipatie bij kinderen en Obstipatie bij volwassenen.

De klacht obstipatie, oftewel ‘moeite met de stoelgang’, komt bij kinderen en volwassenen veel voor. Tot op heden ontbrak een eenduidige definitie en behandelstrategie van obstipatie, wat mogelijk geleid heeft tot over- of onderdiagnostiek en -behandeling. Deze NHG-Standaard geeft nu een definitie voor obstipatie die voor kinderen en volwassenen hanteerbaar is in de praktijk, waardoor eenduidigheid kan ontstaan tussen verschillende behandelaars over deze ‘symptoomdiagnose’.

De kernboodschappen uit deze richtlijn voor huisartsen zijn:

  • In de meeste gevallen van obstipatie is er geen organische oorzaak.
  • De diagnose obstipatie wordt gesteld met behulp van anamnese en lichamelijk onderzoek.
  • Niet-medicamenteuze adviezen en langdurige behandeling (minstens twee maanden) zijn belangrijk bij de behandeling van obstipatie bij kinderen.
  • Lactulose en macrogol zijn effectieve medicamenteuze behandelingen van obstipatie.
  • De medicamenteuze behandeling is bij kinderen en volwassenen nagenoeg hetzelfde.

U kunt de volledige NHG-standaard Obstipatie lezen op de website van het NHG.

Lees verder over tips bij obstipatie -->

U bevindt zich hier: Obstipatie » Behandeling obstipatie » NHG-standaard Obstipatie
(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Obstipatie.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)